חופית

שיק אורבני מתוחכם פוגש אקלקטיות חמימה
עיצוב: רינת משיח הריסון